KUŹNICE

 

Spacerując malowniczą drogą aż trudno uwierzyć, że kiedyś było tu centrum przemysłowe Zakopanego – istniał tu najprężniej działający w Galicji ośrodek hutniczy. Przeszłość Kuźnic upamiętniają już dziś tylko pamiątkowe tablice.

Dziś Kuźnice mają opinię bardzo górskiego i peryferyjnego zakątka, ważnego dlatego, że znajduje się tu dolna stacja kolejki na Kasprowy Wierch i biorą tu początek liczne szlaki w wyższe partie Tatr.

 

Nie jest to jedyna atrakcja Kuźnic. Warto również odwiedzić teren dawnego zespołu dworskiego, znajdującego się nieopodal Młodzieżowego Sanatorium Ortopedycznego, mieszczącego się w dawnej szkole dla dziewcząt. Obecnie planuje się utworzenie tutaj siedzibę dyrekcji zespołu parkowo-dworskiego w Kuźnicach.

 

Na terenie dworskim w Kuźnicach znaleźć można jeszcze nieliczne ślady dawnej, hutniczej przeszłości osady. Najbardziej efektownym jest krzyż z tatrzańskiego żelaza, wzniesiony w 1839 r. dla uczczenia pamięci nieznanego z nazwiska sługi, który ocalił życie Edwardowi Holomacsowi w czasie gdy napadli nań zbójcy na terenie Słowacji, a także żelazna krata, otaczająca niegdyś fontannę przed dworem Homolacsów.

Dwór spłonął, sad, który niegdyś rósł przed budynkiem - zmarniał i został wycięty, ocalała jeszcze dawna wozownia, w której goście Homolacsów trzymali swoje powozy oraz stary spichlerz. Obecnie trwają intensywne prace nad przywróceniem dawnej świetności tego miejsca.

               

Długofalowy plan zakłada utworzenie w dawnej wozowni Muzeum Przemysłu Tatrzańskiego, w którym zgromadzonoby pamiątki z górniczej i hutniczej przeszłości Tatr.

   

Kolejnym etapem prac ma być utworzenie w przydworskim spichlerzu Muzeum turystyki, Taternictwa, Przewodnictwa , Ratownictwa i Sportów Zimowych.

   

Tam, gdzie znajdują się schody, prowadzące do dolnej stacji kolejki na Kasprowy Wierch - znajdował się kiedyś wielki piec kuźnickiej huty. Dziś miejsce to oznacza dziś tablica pamiątkowa.