Strona główna

 

punktor Spis według powiatów

 

punktor Spis alfabetyczny

 

punktor Przykłady wycieczek po Małopolsce

 

punktor Moje tapety

 

punktor Moje linki

 

punktor Kontakt

 

Wygiełzów

 

W miejscowości Wygiełzów, na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego znajduje się Nadwiślański Park Etnograficzny , u stóp wzgórza Lipowiec - 362 m n.p.m. Zgromadzono tu ponad 20 obiektów budownictwa drewnianego Krakowiaków Zachodnich.

Zabudowę małomiasteczkową zrekonstruowano wokół kwadratowego rynku, na którego środku znajduje się XIX-wieczna studnia z Aleksandrowic. Do ciekawszych obiektów należą: karczma "Zagroda", umieszczona w domu z połowy XIX w., oraz spichlerz dworski z podcieniem z 1798 r. W północnej części skansenu zlokalizowano dużą zagrodę chłopską, w której skład wchodzą chałupa z Przeciszowa, warsztat szewski, ośmioboczna stodoła i chlewik z połowy XIX w.


 

W zespole sakralnym na terenie Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego znajduje się drewniany kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, przeniesiony z Ryczowa, w którym do dziś odbywają się nabożeństwa, oraz dzwonnica z Nowej Góry z 1770 r.