Strona główna

 

punktor Spis według powiatów

 

punktor Spis alfabetyczny

 

punktor Przykłady wycieczek po Małopolsce

 

punktor Moje tapety

 

punktor Moje linki

 

punktor Kontakt

 

Wierchomla

 

Ta urocza wioska znajdowała się kiedyś na granicy dawnego państwa muszyńskiego, gdzie przebiegała granica osadnictwa polskiego i ruskiego. Widać to choćby po wyglądzie wsi: przeważają stare, wydłużone domy, zachowało się kilka drewnianych ruskich spichrzy, zwanych sypańcami, a przy drodze stoi mnóstwo grekokatolickich krzyży.

Znajdziecie tu też dawną greckokatolicką cerkiew parafialną p.w. świętego Michała Archanioła z 1821 roku. Jej nawę, prezbiterium i przybudówki zakrystyjne nakrywają oddzielne dachy wielospadowe, a kruchtę dach dwuspadowy. W dachach znajdują się baniaste wieżyczki z latarniami, a przybudówki zwieńczone są niewielkimi kopułkami.

 

  

 

W jej wnętrzu znajduje się ikonostas o barokowej dekoracji snycerskiej w stylu barokowym z XIX wieku oraz piękny ołtarz w kształcie konfesji z tego samego okresu.