Strona główna

 

punktor Spis według powiatów

 

punktor Spis alfabetyczny

 

punktor Przykłady wycieczek po Małopolsce

 

punktor Moje tapety

 

punktor Moje linki

 

punktor Kontakt

 

 

Tylicz

 

Służący obecnie jako kościół katolicki budynek dawnej cerkwi p.w. św. Kosmy i Damiana, został wzniesiony w I połowie XVIII wieku według zasad konstrukcji zrębowej i przykryty gontem.

Warto zajrzeć do wnętrza by podziwiać wspaniałą ornamentalną i figuralną polichromię, nawiązującą do 950-lecia chrztu Rusi, czy też nie spotykane gdzie indziej na Łemkowszczyźnie pomieszczenia dla śpiewaków - tzw. kryłosy.

 

O ponad wiek starszy od łemkowskiej cerkwi jest tylicki kościół katolicki p.w. świętych Apostołów Piotra i Pawła z początku XVII wieku, również drewniany i również konstrukcji zrębowej.

Trzeba w nim zobaczyć przede wszystkim łaskami słynący i otoczony wielką czcią obraz Matki Boskiej Tylickiej z Dzieciątkiem, znajdujący się w rokokowym ołtarzu głównym. Ale warto również zwrócić uwagę na niewielki lecz piękny detal ciesielski - zwieńczenie wejścia do zakrystii portalem w kształcie potrójnego łuku.