Strona główna

 

punktor Spis według powiatów

 

punktor Spis alfabetyczny

 

punktor Przykłady wycieczek po Małopolsce

 

punktor Moje tapety

 

punktor Moje linki

 

punktor Kontakt

 

Szczyrzyc

 


Główną atrakcją Szczyrzyca jest zabytkowy zespół klasztorny Cystersów z zabudowaniami i urządzeniami typowymi dla gospodarki tego zakonu. Składa się on z kościoła, klasztoru, zabytkowego spichlerza oraz browaru.

Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP kryje w swym wnętrzu wiele cennych zabytków, m.in. drzwi wczesnobarokowe, tabernakulum, ambona i przede wszystkim obraz włoski przedstawiający Madonnę z Dzieciątkiem, otoczony przez ludność czcią, jako łaskami słynący.

 


Klasztor również jest częściowo udostępniony do zwiedzania. Warto zwrócić w nim uwagę zwłaszcza na piękne portale nad drzwiami prowadzącymi do cel gotycko-renesansowym.

Spichlerz klasztorny mieści obecnie muzeum klasztorne – Oddział Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie. Placówka ta posiada wiele cennych eksponatów, a wśród nich obrazy Stanisława Samostrzelnika, kolekcję starej broni oraz uzbrojenia ludów egzotycznych, a także zbiór monet, zegarów, rękopisów i starodruków. Najcenniejszą pamiątką jest XIX wieczna kopia mapy świata, powstałej w XIII wieku w klasztorze benedyktynów w Epsdorff. Jest to jedyny egzemplarz w Polsce.

Na osobny rozdział składają się eksponaty obrazujące kulturę materialną i folklor okolic Szczyrzyca. Prócz tego niewielka ekspozycja poświęcona jest wybitnemu pisarzowi - Władysławowi Orkanowi.

Historia cystersów nierozerwalnie wiążę się z historią piwa produkowanego w klasztorach. Niskoprocentowe piwo warzone było w oparciu o specjalną recepturę w miejscowym browarze - dziś już nieczynnym.

Ślady tej działalności cystersów odnajdujemy w jednej z sal muzeum w klasztorze.

Warto również przespacerować się do Diablego Kamienia. Ten wielki głaz był przedmiotem kultu pramieszkańców okolicy z czasów przedchrześcijańskich. Legenda głosi, że głaz został tu przeniesiony przez diabła, który chciał zniszczyć nim budowany właśnie klasztor, ale przestraszył się dźwięku dzwonów.
Pod Diablim Kamieniem położona jest Pustelnia św. Benedykta – jeden z ostatnich w Beskidach eremów zakonnych. W otoczeniu pustelni znajdują się stacje drogi krzyżowej, a w naturalnej grocie skalnej osadzono barokowy posąg św. Benedykta.

Na obrzeżach wsi znajduje się zabytkowa kaplica murowana z posągiem Matki Boskiej Bolesnej, a w jej otoczeniu znajdują się groby żołnierskie z czasów I wojny światowej.