Strona główna

 

punktor Spis według powiatów

 

punktor Spis alfabetyczny

 

punktor Przykłady wycieczek po Małopolsce

 

punktor Moje tapety

 

punktor Moje linki

 

punktor Kontakt

 

Szczepanów

 

W odległości 8 km na płn. - wsch. od Brzeska położona jest miejscowość Szczepanów, której początki sięgają XI w. Wieś była miejscem narodzin św. Stanisława biskupa krakowskiego i tu znajduje się sanktuarium tego męczennika.

Wyjątkową budowlą w skali całej Polski jest miejscowy kościół. Składa się on z dwóch części: starszej - p.w. św. Magdaleny, oraz nowej - p.w. św. Stanisława Biskupa.


W 1470 roku właściciel ziem szczepanowskich - kanonik krakowski Jan Długosz zbudował w Szczepanowie gotycki bezwieżowy kościół. Obecnie stanowi on część budowli nowego kościoła p.w. św. Marii Magdaleny z XX wieku, i stanowi jego boczną nawę południową. Aby połączyć oba budynki zburzono ścianę północną starego kościoła i utworzono dwa szerokie przejścia przedzielone kolumnami i zwieńczone ostrołukowymi arkadami.Kościół otoczony jest murem, którego część pamięta jeszcze czasy Długosza. Jest to m.in. nieużywana już bramka prowadząca na plac kościelny. Strzegą jej kamienne figury patronów Polski - świętych Stanisława i Wojciecha.

Na miejscu źródełka, przy którym urodził się przyszły biskup Stanisław znajduje się obecnie kapliczka w formie studni. Można z niej, przy pomocy skomplikowanego kołowrotka wydobyć wodę, którą mieszkańcy uważają za cudowne lekarstwo na wiele chorób. Co roku w czasie majowego odpustu miejsce to jest celem wielotysięcznych pielgrzymek.


Budowę nowszej części kościoła - p.w. św. Stanisława - rozpoczął w 1781 roku Stanisław Lubomirski w miejscu, gdzie kiedyś stał dom rodzinny św. Stanisława.


Jest to budynek w stylu klasycystycznym, wzniesiony z cegły. Jego frontową elewację ozdabia attyka i portal z kartuszem herbowym Lubomirskich.

Wewnątrz kościoła znajdują się trzy ołtarze murowane: w głównym umieszczony jest obraz św. Stanisława z XVI w., a boczne przedstawiają sceny z jego życia . Wyposażenie wewnętrzne pochodzi z XVIII w., tylko wolno stojąca ambona jest z 1879 r. W zakrystii można zobaczyć obraz pt.: "Św. Stanisław wskrzeszający Piotrowina".