Strona główna

 

punktor Spis według powiatów

 

punktor Spis alfabetyczny

 

punktor Przykłady wycieczek po Małopolsce

 

punktor Moje tapety

 

punktor Moje linki

 

punktor Kontakt

 

 

Skwirtne

 

 

Znajduje się tu dawna cerkiew filialna p.w. św. Kosmy i Damiana z początku XIX wieku, obecnie kościół rzymskokatolicki. Jest to budowla konstrukcji zrębowej, pokryta gontem. Warto zwrócić uwagę na chór muzyczny nadwieszony wzdłuż ścian babińca i częściowo ścian nawy. Deski balustrady chóru są ozdobnie powycinane. Niestety do dzisiejszych czasów nie zachował się kompletny ikonostas, a jedynie jego część.