Strona główna

 

punktor Spis według powiatów

 

punktor Spis alfabetyczny

 

punktor Przykłady wycieczek po Małopolsce

 

punktor Moje tapety

 

punktor Moje linki

 

punktor Kontakt

 

Sidzina

 

 

Znajduje się tu niewielki skansen, gdzie zgromadzono kilka zabytków XIX-wiecznego drewnianego budownictwa ludowego z regionu orawskiego.

Głównym obiektem jest chałupa z 1806 roku. jest to budynek konstrukcji zrębowej, nakryty gontowym dachem z otworami dymnikowymi.

W jej wnętrzu eksponowane są meble, sprzęty, narzędzia rolnicze i różne przedmioty, jakich używano w gospodarstwie chłopskim w XIX wieku.

W jednym z budynków znajduje się wystawa poświęcona okresowi II wojny światowej. Obejrzeć tu można m.in. mundury, broń, fotografie z akcji partyzanckich, egzemplarze prasy podziemnej itp.

W skansenie można zobaczyć również kuźnię z wyposażeniem i zabytkową dzwonnicę.