Strona główna

 

punktor Spis według powiatów

 

punktor Spis alfabetyczny

 

punktor Przykłady wycieczek po Małopolsce

 

punktor Moje tapety

 

punktor Moje linki

 

punktor Kontakt

 

Rudno

 

Miejscowość ta znajduje się na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. Jej okolica obejmuje malownicze wzgórza tzw. Garbu Tenczyńskiego w południowej części Jury Krakowsko - Częstochowskiej.

 

 

 

Znajdziemy tu ruiny rycerskiego zamku na wzgórzu, zwanego „Tenczyn”. Jego korzenie sięgają 1319 roku i przez 300 lat służył jako siedziba rodowa rodziny późniejszego kasztelana i wojewody Tenczyńskiego. O tym, jak znaczącą pełnił funkcję w ówczesnym systemie obronnym niech świadczy fakt, że to właśnie tu umieszczono jeńców wziętych do niewoli pod Grunwaldem.

Liczne burze dziejowe, które przetoczyły się przez zamek nie pozostały bez wpływu na jego wygląd – zamieszkały aż do XVIII wieku, obecnie popadł w ruinę. Do dziś zachowały się fragmenty zabudowy zamku górnego i podzamcza z gotyckimi i renesansowymi detalami architektonicznymi oraz ruiny dwóch bastei. Oglądać możemy zachowane fragmenty wzniesionych później: barbakanu, bastionów, kaplicy i wieży bramnej.