Strona główna

 

punktor Spis według powiatów

 

punktor Spis alfabetyczny

 

punktor Przykłady wycieczek po Małopolsce

 

punktor Moje tapety

 

punktor Moje linki

 

punktor Kontakt

 

Niegowic

 

Początki istnienia tej niewielkiej podkarpackiej miejscowości sięgają początków XI wieku. Najdramatyczniej zapisała się w historii w 1914 roku, kiedy to właśnie tutaj toczyły się ciężkie boje o Łysą Górę, czego ślady można znaleźć i dziś w postaci grobów na miejscowym cmentarzu.

Istniejące obecnie zabudowania dworskie postawiono na miejscu wcześniejszych, które splądrowali i spalili chłopi podczas rabacji w 1846 roku.

 

Obecny drewniany dwór z lat 1913-1915 postawiono w stylu baroku francuskiego. Wokół znajdują się resztki parku krajobrazowego z przełomu XIX i XX wieku, oraz zabudowania gospodarcze.

Kościół Najświętszej Marii Panny wybudowano w latach 1949-1959 z inicjatywy ks. Karola Wojtyły - obecnego papieża Jana Pawła II. Był on tu wikarym w latach 1948-1949. 

Budowla ta ma cechy historyczno-modernistyczne i nawiązuje do krakowskiego kościoła jezuitów na ul. Kopernika. 

Z istniejącego tu wcześniej, również drewnianego kościoła (obecnie przeniesionego do Mętkowa w okolicy Oświęcimia) znajduje się w nim otoczony miejscowym kultem obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Po dawnym kościele jest też dzwonnica z 1817, oraz XIX-wieczna plebania, wikarówka, budynek gospodarczy i stodoła.