Strona główna

 

punktor Spis według powiatów

 

punktor Spis alfabetyczny

 

punktor Przykłady wycieczek po Małopolsce

 

punktor Moje tapety

 

punktor Moje linki

 

punktor Kontakt

 

Milik

 

Miejscowość Milik jest kolejnym obowiązkowym przystankiem dla miłośników łemkowskiego budownictwa, znajduje się tu bowiem dawna łemkowska cerkiew p.w. św. Kosmy i Damiana z początków XIX wieku. Zbudowano ją w stylu zachodniołemkowskiego budownictwa cerkiewnego na miejscu poprzedniej świątyni zniszczonej przez powódź.W jej wnętrzu znajdują się fragmenty rokokowego ikonostasu z 1806 roku, a wśród nich m.in. niezwykły obraz Opłakiwanie Chrystusa z 1700 roku i XVIII-wieczna Pieta.