Strona główna

 

punktor Spis według powiatów

 

punktor Spis alfabetyczny

 

punktor Przykłady wycieczek po Małopolsce

 

punktor Moje tapety

 

punktor Moje linki

 

punktor Kontakt

 

Łapczyca

 

Łapczyca wymieniona jest w bulli kardynała Idziego z 1105 roku jako część własności klasztoru Benedyktynów z Tyńca. Patriarcha jerozolimski Monachus jest autorem dokumentu z 1198, z którego wynika że możnowładca Mikora ofiarował Zakonowi Bożogrobców z Miechowa wieś Chełm z kościołem, dziesięcinami, targiem i karczmą.

W 1360 roku król Kazimierz Wielki ufundował w Łapczycy kościół w stylu gotyckim. Legenda mówi, że miała to być pokuta za miłosny związek z Esterą - piękną Żydówką z Krakowskiego Kazimierza.

Tuż koło Łęczycy w miejscowości Chełm znajduje się kościół Zakonu Bożogrobowców wraz z bardzo interesującym muzeum dokumentującym dzieje tego zakonu na ziemi bocheńskiej.