Strona główna

 

punktor Spis według powiatów

 

punktor Spis alfabetyczny

 

punktor Przykłady wycieczek po Małopolsce

 

punktor Moje tapety

 

punktor Moje linki

 

punktor Kontakt

 

Lanckorona

 

Lanckorona to malownicza wieś w Beskidzie Makowskim, założona w XII wieku. W 1361 roku uzyskała prawa miejskie, i wtedy też zbudowano tu zamek. Dynamiczny rozwój miejscowości związany był z handlem.

Układ przestrzenny i zabudowa Lanckorony tworzą dobrze zachowany zespół urbanistyczny o znacznych walorach krajobrazowych, architektonicznych i historycznych, dlatego został umieszczony w polskim rejestrze zabytków.Zabudowa Lanckorony była drewniana i taka pozostała, przynajmniej częściowo, do dziś. Prostokątne domy z wąskim frontem, konstrukcji zrębowej, ustawione są szczytowo do pierzei rynkowej. W głębi działki znajdują się zazwyczaj obiekty gospodarcze, do których dojazd prowadzi przez szerokie sienie przejazdowe w budynkach frontowych (mieszkalnych), zamykane bramami.Nad Lanckoroną, na dość wysokim - 550 m. n.p.m. - wzniesieniu, wznoszą się majestatyczne ruiny zamku warownego.
 Ufundował go w 1361 roku sam król Kazimierz Wielki i przez lata gotycka warownia strzegła tutejszych mieszkańców. Od 1410 roku zamek był własnością Zbigniewa z Brzezia - dowódcy w bitwie pod Grunwaldem. Przetaczały się przez niego różne burze dziejowe, m.in. potop szwedzki i konfederacja barska, a w 1772 roku popadł w ruinę.
Do dziś zachowały się fragmenty wież, ścian i zarysy fosy.