Strona główna

 

punktor Spis według powiatów

 

punktor Spis alfabetyczny

 

punktor Przykłady wycieczek po Małopolsce

 

punktor Moje tapety

 

punktor Moje linki

 

punktor Kontakt

 

Frydman

 

 

Główna trasa omija centrum wsi, ale warto nadłożyć nieco drogi, by obejrzeć tą piękną spiską wioskę, pochodzącą z przełomu XIII i XIV wieku.

 

Znajduje się tu XVI-wieczny kasztel obronny, wybudowany przez Jerzego Horvatha. Była to niegdyś okazała renesansowa rezydencja. Miała plan prostokąta z 2 basztami narożnymi, a jej dach osłaniała attyka. W r. 1910 został za długi odebrany Aladárowi Salamonowi i sprzedany pochodzącemu z Frydmanu ks. Józefowi Noworolskiemu, którego krewni są do dziś właścicielami budowli. Został wówczas barbarzyńsko przebudowany, przy czym zniszczono m.in. attykę, portal wejściowy i obramienia okiennic. Narożniki frontowe zdobią nadal wykusze, tylne - pseudobaszty. W pięknej sieni zachowały się 4 skromne portale, .jeden ozdobniejszy ­ u góry. Całość jest niestety bardzo zaniedbana, a wnętrz nie można zwiedzać.

 

 

Za dworem stoją 2 okrągłe spichlerze (tzw. Borhauzy) z pocz. w. XIX

W jego pobliżu obejrzeć można również oryginalne dwupoziomowe piwnice do przechowywania wina o łącznej długości 600 metrów, pochodzące z czasów, kiedy ten teren był przystankiem na szlaku handlowym węgierskiego wina. Wejście do piwnic prowadzi przez dom przy ulicy Jana Pawła nr 4, właściciele są bardzo gościnni, ale pamiętać należy o zabraniu latarki i o zwykłej ostrożności.

 

 

Cennym zabytkiem Frydmana jest również gotycki kościół parafialny św. Stanisława Biskupa, pochodzący z przełomu XIII i XIV wieku. Jest to najstarszy zachowany obiekt sakralny na polskim Podtatrzu. Swoją świetność zawdzięcza podobno uposażeniu, jakie otrzymał w 1886 roku od króla Jana III Sobieskiego, który podobno maszerował tędy z odsieczą Wiedniowi. 

Charakterystyczną cechę sylwetki kościoła we Frydmanie jest zwieńczenie wieży głównej piękna renesansową attyką. Jest to jedna z dwóch świątyń w Polsce, zbudowana w taki sposób.

Ciekawa jest zwłaszcza ośmioboczna kaplica Matki Boskiej Karmelitańskiej, z dwustronnym rokokowym ołtarzem, dobudowana w 1764 roku.