Strona główna

 

punktor Spis według powiatów

 

punktor Spis alfabetyczny

 

punktor Przykłady wycieczek po Małopolsce

 

punktor Moje tapety

 

punktor Moje linki

 

punktor Kontakt

 

Czułów

 

We wschodniej części Garbu Tenczyńskiego położona jest wieś Czułów.

Przejeżdżając przez nią, warto zwrócić uwagę na XIX-wieczną kaplicę i kilka starych chałup, bardzo niezwykle przyozdobionych - pomalowanych w pasy. Jest to z całą pewnością oryginalny sposób dekoracji; nigdzie indziej nie spotykany na terenie Małopolski.

Czułów jest również doskonałą bazą wypadową na teren pobliskiego Rezerwatu "Dolina Mnikowska"

Kolejną atrakcją Czułowa jest tzw. "Zimny Dół" - jeden z najmniejszych rezerwatów Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Wchodzi w skład Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, a położony jest na zrębie tektonicznym Garbu Tenczyńskiego zbudowanego z wapieni górnej jury.


Wejście do rezerwatu znajduje się obok drogi z Mnikowa do Baczyna, na niewielkim skrzyżowaniu obok charakterystycznej kapliczki, po lewej stronie której wznoszą się potężne wapienne ściany.

Można też przejść pieszo czarnym szlakiem turystycznym z parkingu przy rezerwacie przyrody Dolina Mnikowska, zwiedzając przy okazji pozostałości grodziska z IX-X w.


Rezerwat obejmuje fragment terenu pięknej doliny Zimny Dół z jedynym w województwie małopolskim wywierzyskiem znajdującym się w jaskini. Jest to duże wywierzysko, wypływa z niego kryształowo czysta woda, która następnie potokiem płynącym dnem doliny wpada do Sanki. Dużą atrakcją doliny Zimny Dół jest ścieżka dydaktyczna, która kluczy po obu stronach potoku, zataczając pętlę okrążającą całą dolinę. Podziwiać można duże głazy o bardzo stromych ścianach, miejscami tworzące labirynty skalne.Rezerwat jest dużą atrakcją nie tylko geologiczną, ale również przyrodniczą. Jego flora ma charakter naturalny. Warto zwrócić uwagę na bardzo stare okazy kwitnącego bluszczu pospolitego pnącego się aż na wierzchołki drzew (kwitnący bluszcz jest u nas rzadkością i podlega ochronie). Wiosną, przed rozwojem liści przez drzewa zakwitają w lesie całe łany przylaszczki pospolitej, zawilca gajowego, kokoryczy pełnej, a wśród nich zawilec żółty, miodunka ćma, szczyr trwały, zdrojówka rutewkowata, złoć żółta i inne.