Strona główna

 

punktor Spis według powiatów

 

punktor Spis alfabetyczny

 

punktor Przykłady wycieczek po Małopolsce

 

punktor Moje tapety

 

punktor Moje linki

 

punktor Kontakt

 

Czorsztyn

 

Czorsztyn to nieduża miejscowość turystyczno - wypoczynkowa w Pieninach nad Dunajcem, powyżej przełomu Pienińskiego. Została częściowo zalana po utworzeniu Zalewu Czorsztyńskiego, powstałego na skutek spiętrzenia wód Dunajca przez budowę zapory w Niedzicy. Budowa ta wywoływała niegdyś wiele kontrowersji, ale już w dwa lata po ukończeniu ocaliła całą okolicę od powodzi, a dziś malownicze jezioro jest głównym motorem rozwoju turystyki w tym rejonie.

 

 Czorsztyn  ma bogatą historię - już od XIII wieku mieścił się tu bowiem gród warowny, w XIV wieku wzniesiono tu zamek warowny, a od XV wieku stanowił siedzibę starostwa. Z racji swego położenia na ówczesnej granicy polsko - węgierskiej, stanowił miejsce zjazdów dyplomatów i władców obu krajów. Zasłynął również jako ośrodek powstania chłopów podhalańskich w 1651 roku pod dowództwem S. Kostki Napierskiego.

 

Ruiny zamku w Czorsztynie

Rezerwat Zielone Skałki

 

Pieniny Czorsztyńskie