Strona główna

 

punktor Spis według powiatów

 

punktor Spis alfabetyczny

 

punktor Przykłady wycieczek po Małopolsce

 

punktor Moje tapety

 

punktor Moje linki

 

punktor Kontakt

 

Bogusza

 

Znajdujący się w Boguszy drewniany kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego funkcjonował za czasów Łemków jako miejscowa cerkiew p.w. św. Dymitra. Świątynia posiada cechy charakterystyczne dla łemkowskiego budownictwa cerkiewnego: jej smukła wieża zwieńczona jest baniastym hełmem, a dach urozmaicają wieżyczki z podobnymi hełmami, zakończonymi ślepymi latarniami. Korpus budynku jest oszalowany i podbity gontem.

W jej wnętrzu zachwycają przede wszystkim ikony pozostałe z dawnego ikonostasu, piękna polichromowana ambona i kamienna kropielnica z 1772 roku. Jest to jedno z najpiękniejszych wnętrz świątynnych, jakie zdarzyło mi się oglądać.