Strona główna

 

punktor Spis według powiatów

 

punktor Spis alfabetyczny

 

punktor Przykłady wycieczek po Małopolsce

 

punktor Moje tapety

 

punktor Moje linki

 

punktor Kontakt

 

Biecz

 

Na południowym skraju Pogórza Ciężkowickiego, na granicy z Beskidem Niskim, wśród malowniczych wzgórz, znajduje się miasto Biecz - największa z "pereł Podkarpacia". Okolice Biecza są malownicze - łagodne wzniesienia, bogata szata roślinna, bogactwo lasów, dobre nasłonecznienie i czyste powietrze - to wszystko tworzy sprzyjające warunki do rozwoju turystyki w tym regionie.

 
Ratusz i rynek

Kościół parafialny p.w. Bożego Ciała

Dawna cerkiew greckokatolicka

Klasztor ojców Reformatów

Mury miejskie

Baszta katowska

Muzeum Aptekarstwa

Muzeum HistoryczneSamo miasto Biecz istnieje od XII wieku. Już w początkach XIV wieku otrzymało obecny układ przestrzenny z obszernym rynkiem i siatkami ulic, wtedy też został otoczony murami obronnymi z warownymi basztami i bramami. Od początku swego istnienia był znaczącym ośrodkiem handlu i rzemiosła przy trakcie prowadzącym na Węgry i rozwijał się dynamicznie do połowy XVII wieku.

 

 

 

Rynek i ratuszCały układ przestrzenno - urbanistyczny Biecza zachował się niemal niezmieniony od okresu średniowiecza. Miasto ma kształt wydłużonej elipsy co wynika z naturalnego ukształtowania wzgórza. Sam rynek, w kształcie prostokąta, przystosowany do celów handlowych , zachował się bez większych zmian.W samym środku rynku wznosi się ratusz z wieżą, pierwotnie gotycki, zbudowany w II połowie XV wieku. W jego wnętrzu zachowały się gotyckie portale. Pierwotna gotycka wieża ratusza runęła w 1569r. Obecna wzniesiona została w latach 1569-1580 roku według projektu architekta Jeremiasza Kwajera. 
Na ścianie wschodniej widnieje wmurowany orzeł zygmuntowski, niżej herb Ligęzów , starostów bieckich , a po lewej stronie herb M. Kromera, z którego funduszów wieża została zbudowana.


W podziemiach ratusza mieściła się niegdyś bogato wyposażona sala tortur, a w niej m.in. tzw. "dziewiczy tron" czyli fotel naszpikowany kolcami i gwoździami.

 

 

 

Dawna cerkiew greckokatolicka p.w. Zaśnięcia Bogarodzicy


 Cerkiew pod wezwaniem Zaśnięcia Bogarodzicy z II połowy XIX wieku pełni obecnie funkcję kościoła rzymskokatolickiego. Wzniesiona została w typie zachodniołemkowskiego budownictwa cerkiewnego.


Do jej wyposażenia zalicza się m.in. późnobarokowy ikonostas z przełomu XVIII i XIX wieku, z cennymi ikonami Matki Boskiej i św. Mikołaja; XVIII-wieczne obrazy i feretrony w stylu malarstwa ikonowego, dzwon "Antoni" z 1691 roku oraz ornamentową polichromię, zdobiącą wnętrze.

 

 


Baszta katowska


 

W jednej z baszt, umieszczonych na murach miejskich, znajdowała się kiedyś słynna na całą Europę szkoła katowska. Był to jedyny na kontynencie obiekt edukacyjny tego typu i kształciła się w nim młodzież wielu narodów.


Tzw. baszta katowska zbudowana została na niezwykle trwałym, kamiennym fundamencie, dzięki czemu przetrwała do dzisiejszych czasów w stanie niemal niezmienionym.


 

 


 

 


Mury miejskie


 
Miejskie mury obronne, otaczające Biecz, wznoszone były od XIV wieku, a rozbudowywane i modernizowane w następnych stuleciach.


Zachowało się do dziś kilka odcinków, które warto zobaczyć: ciąg po zachodniej stronie, wraz z dzwonnicą kościoła parafialnego i półbasztowym załamaniem muru na zapleczu dawnego klasztoru norbertanek; baszta plebańska; baszta katowska wraz z odcinkiem muru; baszta zwana "Pod stodołą" oraz fragmenty barbakanu przy nieistniejącej już bramie Krakowskiej. 


Całość wzniesiona jest z cegły i kamienia. Zrekonstruowano również dawne ganki straży.

 
 

 

Muzeum Aptekarstwa
 "Dom z basztą"; ul Kromera; tel. 013 447 13 28; czynne oprócz poniedziałków w godz. 8-17 w lecie i 8-15 zimą, w niedziele 9-14.


Prezentowana jest tu ekspozycja "Z przeszłości aptekarstwa na Podkarpaciu". Jest to wystawa poświęcona historii aptekarstwa i aptek. Można tu zobaczyć pełne wyposażenie dawnej apteki tj. piwnice aptekarskie, laboratorium, wnętrze aptek z XIX w., surowce do sporządzania leków, dawne księgozbiory medyczne XVI-XX wieku itp.


Ponadto obejrzeć tu można wystawę instrumentów muzycznych, pochodzących z XVIII i XIX wieku oraz wystawę malarstwa i rzeźby religijnej, pochodzącej z XV-XVIII wieku.

 
 

Muzeum HistoryczneMuzeum Historyczne; ul. Kromera 3; tel. 013 447 10 93; czynne od wtorku do soboty w godz. 8-15, latem w niedziele 9-14.

 Zbiory tej placówki muzealnej obejmują: zabytki kultury materialnej i kultury ludowej, sztuki i numizmatyki. Do najstarszych należą siekierki i toporki kamienne z okresu neolitu, monety rzymskie i bizantyjskie z I-V wieku i wczesnośredniowieczna ceramika, groty strzał, łyżka i topór pochodzące z odkryć archeologicznych na Górze Zamkowej.


Na uwagę zasługują także naczynia gliniane, które wykopano na terenie miasta oraz piękna kolekcja kafli, będąca przykładem poziomu i techniki miejscowej produkcji. W muzeum można także obejrzeć stare armaty, kule kamienne i miecz z XIV wieku i rozbity dzwon "Urban" z 1382 roku.


W dziale tradycji kulturalnych zobrazowano życie dawnych mieszczan bieckich oraz działalność Marcina Kromera i Wacława Potockiego.